Opleidingscommissie Aviation Academy

Welkom op de website van de Aviation Academy opleidingscommissie! Op onze website is meer informatie te vinden over de volgende kwesties:

  • Wie zijn wij en wat is de functie van de OC.
  • Contact informatie.
  • Beschikbare vacatures.

Missie

Een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van de studie Aviation door het controleren van de Onderwijs- en Examenregeling en de implementatie ervan om de waarde van het diploma (Bachelor Aviation) op peil te houden en een aanspreekpunt te zijn voor studenten die problemen binnen de opleiding tegenkomen. Eigen bevindingen uitwerken en als ongevraagd advies indienen van het managementteam.

Visie

In samenwerking met het managementteam, docenten en studenten werken aan de kwaliteit van het opleidingscurriculum in een setting waarbij alle partijen gelijkwaardig met elkaar kunnen communiceren en elkaar zo aanvullen.

Strategie

Het organiseren van gelegenheden waarbij er met zowel docenten als studenten open gesproken wordt over de inhoud, ambiance, ambities van de opleiding. Hierdoor kunnen ervaringen, problemen, oplossingen en ideeën gehoord worden. Hierbij is ook van groot belang dat de uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld naar de student. En de student er bewust van is wat men hier aandoet om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Verder last de OC-vergadermomenten  in met docenten en het managementteam om adequaat oplossingen te bedenken die per email worden ingestuurd. De OC aviation academy werkt ook nauw samen met de overige OC’s binnen Domein Techniek en heeft direct contact met de Domeinraad.